Vegan society

od Primož Kastelic
June 02, 2009

Vegan societyLeta 1944 je skupina »VEGAN SOCIETY« vpeljala ime »vegan«. Danes morajo podjetja, da se klasificirajo kot »veganska«, zadoščati naslednjim kriterijem:

ŽIVALI
»Vegan society« razume pod besedo »žival« celotno živalsko kraljestvo, vretenčarje in večcelične nevretenčarje. Besedo se lahko uporabi kot samostalnik ali pridevnik in se lahko nanaša na vrsto ali posamezno žival, odvisno od konteksta. Če ni navedeno drugače, običajno ne pomeni »človeške« živali (= non-human animals).

ŽIVALSKE SESTAVINE
Proizvodnja ali razvoj produkta ali sestavin ne sme vsebovati živalskih sestavin, stranskih produktov ali derivatov.

TESTIRANJE NA ŽIVALIH
Proizvodnja ali razvoj produkta ali sestavin ne sme vsebovati ali biti del katerih koli testiranj na živalih, ki so bile opravljene na pobudo proizvajalca ali zaradi njega ali s strani tistih, nad katerim ima proizvajalec neposreden nadzor.

GSO – Gensko spremenjeni organizmi
Proizvodnja ali razvoj produkta ali sestavin ne sme vsebovati živalski genski zapis ali sestavine živalskega izvora. Produkti, ki vsebujejo ali lahko vsebujejo GSO, morajo biti označeni kot taki.

KUHINJA IN HIGIENSKI STANDARDI
Jedi, ki nosijo oznake »veganske« morajo biti pripravljene ločeno od neveganskih jedi. Površine in posode morajo biti povsem očiščene predno se jih uporabi za vegansko kuho. Zelo se priporoča, da se uporablja ločene posode v ta namen. Zavedajte se tveganja navkzrižne »okužbe« od neveganskega izvora v kuhinji in se poslužite praktičnih ukrepov za odpravo le-te.

Vir: http://www.vegansociety.com/business/trademark/opportunities/standards.php


Starejši članek Novejši članek